SAFEHOUSE JYLLAND

Et trygt og sikkert anbringelsessted for børn og unge som udsættes for negativ social kontrol

 

 

| anbringelsessted | piger | unge kvinder 
| 10 – 17 år samt efterværn til det 23. år
kontakt os

Til den unge

 • Føler du dig styret af din familie?
 • Er du i klemme mellem to kulturer?
 • Er du bange for at blive sendt på
  “genopdragelsesrejse”?
 • Føler du dig truet?
 • Overvejer du at tage hjemmefra?

Kontakt gerne Safehouse Jylland for at få et godt råd.

Til bekymrede venner

Kender du en etnisk minoritetsung som…

 • Er udsat for negativ social kontrol?
 • Er i fare for at blive tvangsgift?
 • Er angst for vold og repressalier
  derhjemme?
 • Har det svært fordi de ikke kan
  leve op til familiens normer?

Kontakt gerne Safehouse Jylland for at få et godt råd.

Til fagpersoner

 • Mange relevante og positive erfaringer
 • Hurtig visitation
 • Høj prioritet omkring sikkerhed / saferoom
 • Indsigtsfuldt og empatiskt personale
 • Traumebehandling
 • Safehouse Jylland er tovholder for tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for tilknyttet beskyttet skoletilbud

ARTIKLER OM SAFEHOUSE JYLLAND

De unge og medarbejderne fortæller

Safehouse Jylland er et trygt og sikkert sted for etniske unge som er ofre for æresrelaterede konflikter eller på anden vis udsat for negativ social kontrol.

Safehouse Jylland for piger

Dette safehouse er godkendt som opholdssted (§66) til piger i den pågældende aldersgruppe. Nogle af pladserne er forbeholdt piger som har været udsat for negativ social kontrol.

En blandet gruppe med piger af forskellig baggrund er hensigtsmæssig i forhold til dynamikken i ungegruppen. Vi har gode erfaringer med at integrere unge piger, der flygter fra æresrelaterede konflikter i vores pædagogiske praksisfelt. Vi ved, at mange af disse unge piger ofte er blevet uselvstændiggjort og har brug for at finde deres egen identitet og skal trænes i at tage selvstændige beslutninger.

Disse unge har udover deres kulturelle udfordringer også har de samme udfordringer som de andre unge, der har været udsat for massivt omsorgssvigt gennem deres opvækst.

Anbringelsesstedet modtager tilskud fra SIRI (Integrationsministeriet) til de pladser som er forbeholdt piger / unge kvinder som er udsat for negativ social kontrol.

Fagligt netværk

Safehouse Jylland er udpeget som anbringelsessted med fokus på unge, der udsættes for æresrelateret negativ social kontrol, af SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Styrelse under Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet).

Styrelsen har udpeget Safehouse Jylland som ét af to steder i Danmark, der kan modtage unge under 18 år, som er udsat for negativ social kontrol.

Safehouse Jylland deltager derfor i et netværk med forskere og praktikere for at finde frem til de bedste måder at møde de unge, der er udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter.

Desuden modtager vi supervision af supervisor med erfaringer fra området og arbejder sammen med andre praktikere inden for feltet.

“Jeg ved, hvordan det er, når man er styret af sine forældre.
At man har skyldfølelse, fordi man nødigt vil gøre forældrene kede af det
og helst vil gøre alt for, at de skal være tilfredse med en.
Det er aldrig rart, når familien ’kaster sko’ efter en.
Altså, at man bliver anklaget for at krænke familiens
ære og måske udsat for trusler på livet.”

"Rosa"

medarbejder

Unge med etnisk minoritetsbaggrund kan være udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter.

Målsætning

Målet for projektet er, at vi sikrer, at pigerne er i trygge rammer – både fysisk og psykisk.

Pædagogerne på stedet er nysgerrige og lydhøre i forhold til, hvad de unge har på hjertet. Medarbejderne har stor indsigt i de problematikker, som knytter sig til deres kultur og negativ social kontrol / æresrelatererede konflikter. De unge har mulighed for at opbygge en sådan tillid til de voksne, at de tør fortælle om deres oplevelser og dilemmaer.

Sikkerheden og ressourcerne er optimale på anbringelsesstedet i forhold til den unges situation. Her er der rammer, der betyder, at den unge får ro i sin hverdag og dermed overskud til at udvikle sig, skabe sin egen identitet, gennemføre sin skoleuddannelse og eventuel videre uddannelse.

Målet er, at den unge får arbejdet med sin angst og usikkerhed og med den ofte ambivalente tilgang til egen families kultur og det liv, hun selv ønsker at kunne leve. Samtidig er målet, at de unge arbejder med deres mentaliseringsevne, og hele tiden er opmærksomme på deres egen udvikling.

Traumer

Anbragte unge møder ofte deres omgivelser med mistillid, fordi de grundlæggende har en erfaring med, at de ikke er blevet mødt på deres behov for omsorg. De har oplevet traumer i tilknytningen, hvilket har givet tilknytningsforstyrrelser, og det vil for de unge betyde, at de ofte vil have et mere kaotisk liv, hvor det vil være vanskeligt for dem at fastholde og indgå i relationer til andre.

En af de grundlæggende problemstillinger ved tilknytningsforstyrrelse er også, at de unge ikke kender deres egne følelser. De reagerer (udad eller indad), men ved faktisk ikke rigtigt hvorfor. Det er et centralt læringspunkt for disse børn og unge at få sat ord på og komme til at forstå disse følelser, fordi det er afgørende i forhold til at kunne reagere adækvat i samspilssituationer med andre mennesker.

Mere om traumer.

Metoder

Unge, der flygter fra negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, har som oftest svage mentaliseringsevner, Pædagogerne tager derfor højde for, at de unge føler sig i sikkerhed både psykisk og fysisk. Dette betyder også, at vi arbejder med, hvordan sikkerhedsprocedurerne kan spille sammen med det pædagogiske arbejde og de unges ungdomsliv og er åbne over for at håndtere eventuelle dilemmaer i dette.

Genogrammer
Blandt meget andet arbejder vi med genogrammer Det er vigtigt for vores unge piger at få en grundlæggende forståelse for deres egen kultur og identitet. De har en sammensat identitet og er udfordret i forskellige kulturforståelser. Derfor er det vigtigt for dem at arbejde med egen identitet, tilhør og hvad et fællesskab betyder. I arbejdet med genogrammer arbejder vi med, at de unge finder frem til sympatier og relationer i deres egen familie og umiddelbare slægt og hos deres venner og fjender.

Safehouse Jylland er et trygt og sikkert sted for etniske unge som er udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter.