Logo Safehouse Jylland opholdssted for unge truet af æresrelateret vold

SIRIs håndbog til kommunerne

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har i maj 2018 udgivet en håndbog, der skal hjælpe kommunerne med at håndtere sager om æresrelaterede konflikter.

Formålet med den nye håndbog er at klæde kommunerne bedst muligt på til at håndtere de mange tvivlsspørgsmål og gråzoner, der kan opstå i forbindelse med sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Håndbogen er målrettet sagsbehandlere og ledere i kommuner og sætter det daglige arbejde med børne-, unge- og voksenområdet i relation til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Håndbogen fokuserer på, hvilke sikkerheds- og beskyttelseshensyn kommunerne kan gøre brug af ifølge loven. Disse hensyn er kombineret med gode råd, opmærksomhedspunker, cases og henvisninger til relevante aktører på området.

Find link til håndbogen her.

trygge og sikre anbringelsessteder for børn og unge
som udsættes for negativ social kontrol

Anbringelsesstedet er godkendt i Region Midtjylland

 

  • Vi er anbefalet af RED-Safehouse.
  • Vi har fået støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til opkvalificering af sikkerhedsforanstaltninger og kurser for medarbejderne for at blive dygtigere til at håndtere unge, der er flygtet fra negativ social kontrol.
  • Anbringelsesstederne er godkendt af Socialtilsyn Midt efter SEL §66.
  • Vi modtager børn og unge fra hele landet.
  • Anbringelsesstedet modtager tilskud fra SIRI (Integrationsministeriet) til de pladser som er forbeholdt piger / unge kvinder som er udsat for negativ social kontrol.
  • Anbringelsesstedet modtager ikke tilskud fra SIRI (Integrationsministeriet) til de pladser som er forbeholdt drenge / mænd som er udsat for negativ social kontrol. 

    Læs mere om Safehouse-tilbud i artikel fra LOS’ medlemsblad Gi’ LOS: “To nye Safehouse-tilbud til unge under 18 år”.