trygge og sikre anbringelsessteder for børn og unge
som udsættes for negativ social kontrol

Yderligere oplysninger

Safehouse Jylland har oprettet højt specialiserede døgnpladser til unge, der står midt i en æresrelateret konflikt med et højt trusselsniveau. Negativ social kontrol er en særlig form for omsorgssvigt hvor overvågning, slag, konflikter og et højt trusselsniveau fra den nære familie og omgangskreds påvirker den unges velfærd. Safehouse Jyllands ambition er, at hjælpe kommunerne med beskyttelse, når der er et akut behov for at få trusselsbilledet ned.

 

Yderligere oplysninger om tilbuddet:

  • Der er ansat socialrådgiver
  • Der er tilknyttet psykolog og supervisor
  • Der er medarbejder døgnet rundt på anbringelsesstedet
  • Stedet er sikkerhedsgodkendt.
  • Medarbejderne er efteruddannet ift. håndtering af fysisk truende situationer, dilemmaer hos unge som er ofre for negativ social kontrol eller som står i æresrelaterede konflikter, traumebehandling mm.
  • Pladserne figurerer af sikkerhedsmæssige årsager ikke på Tilbudsportalen med opholdsstedernes navn.
  • Opholdsbetalingen er 74.900 kr. pr. måned (2017)
  • Evt. skoletilbud er ikke inkluderet i opholdstaksten
  • Anbringelsesstedet modtager tilskud fra SIRI (Integrationsministeriet) til de pladser som er forbeholdt piger / unge kvinder som er udsat for negativ social kontrol.
  • Anbringelsesstedet modtager ikke tilskud fra SIRI (Integrationsministeriet) til de pladser som er forbeholdt drenge / mænd som er udsat for negativ social kontrol.

 

Henvendelse for flere oplysninger vedrørende tilbuddet:

telefon: 71 75 65 13

Safehouse Jylland er et opholdssted for unge som trues af æresrelaterede konflikter